533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Karolina Ćwikła - p.o. DYREKTOR BIBLIOTEKI
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów
24.032022

"PRZEJŚCIE" - WYSTAWA FOTOGRAFII

MIROSŁAWA  RZESZOWSKIEGO.

Zapraszamy do zwiedzania.

 

Mirosław Rzeszowski urodzony 26 września 1960 r. w Szubinie


Dyrektor Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie od 1 lipca 2003r.  Współzałożyciel Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego i jego prezes. Wieloletni działacz i twórcą kultury oraz działacz społeczny,  członek Towarzystwa Przyjaciół Powstania Wielkopolskiego, członkiem  Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, członek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Przytulisko w Szubinie ( do jego rozwiązania) . Członek  Towarzystwa Artystów Plastyków oddział Poznański. W latach 1900-1999 był  współtwórcą i realizatorem  lokalnego programu kulturalnego pod nazwą Szubiński Butik, który ukazywał się w sieci telewizji kablowej w Szubinie. Rzeszowski wszedł też do grupy założycielskiej pisma lokalnego Szubiński Pelikan, który ukazywał się pierwotnie jako jednodniówka by w 1992r.  W 2001r.  stał się jednym z głównych inspiratorów i współzałożycieli oraz pierwszym prezesem grupy fotograficznej znanej pod nazwą Klub Miłośników Fotografii  Flesz   działającej w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie gdzie Flesz ma swoją galerię. W październiku 2021r. Klub obchodził swoje 20-lecie! Rzeszowski jako zapalony fotografik, do 2022r. miał 25 wystaw indywidualnych na terenie kraju. Prezentował przede wszystkim drzwi. One właśnie stanowią jeden z głównych obiektów jego zainteresowania jako fotografa. - Drzwi rozpatruje jako obiekt zabytkowy, który ginie z ulic na naszych oczach, jako dzieło sztuki rzemieślniczej czerpiącej swe wzory z wielu  stylów architektonicznych od antyku po styl postmodernistyczny . Organizowanie wystaw fotograficznych drzwi jest też wyrazem szacunku jaki składa anonimowym twórcom. Jeden z wielu artykułów o twórczości fotograficznej |Rzeszowskiego ukazał się w nr 5-7/2015r.  Biuletynu Informacji Kulturalnej autorstwa Jerzego Rochowiaka wydawanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu.
Rzeszowski był współredaktorem i współautorem  ( wspólnie z P. Kamilą Czechowską)  znanego i ważnego dla społeczności lokalnej wydawnictwa Duch i Czas.  Materiały do Dziejów Historii i Kultury Szubina i Okolicy. Jednym z ważniejszych dokonań prezesa SZTK  było  zainicjowanie  w Szubinie, utworzenia  miejsc pamięci pochowanych, na byłych cmentarzach ewangelickim i żydowskim kolejno w 2009r.  i w 2011r.
 Rzeszowski nie poprzestaje na pracy kulturalnej i społecznej. Uzyskawszy dyplom socjoterapeuty w sierpniu 2002r. I  licznych  szkoleń pracował ze współuzależnionym i uzależnionymi od alkoholu m.in. współprowadząc grupę wsparcia dla osób współuzależnionych w Królikowie i pracując indywidualnie z  uzależnionymi od alkoholu ( Królikowo, Zamość, Rynarzewo, Szubin) . Ponadto od grudnia 2006 r.  prowadził zajęcia socjoterapeutyczne i zakresu terapii sztuką z dziećmi w świetlicy Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci  Kraina Uśmiechu w Szubinie.  W ciągu pięciu lat pracy z dziećmi  napisał, i wyreżyserował  klika  scenariuszy  przedstawień teatralnych dla dzieci. Dzięki niemu powstała grupa teatralna Figliki   działającą w ramach Krainy Uśmiechu w Szubinie w latach 2006 - 2011. Realizując program  terapii przez sztukę przygotował i zrealizował z dziećmi szereg przedstawień teatralnych swego autorstwa jak :  Julka i Romek,  Wiosenne Manewry, Ani i Wiatr  i inne. Rzeszowski współpracował też z  teatrem szkolnym Szalone Jagody   działającym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im prof. Emila Chroboczka w Szubinie. Spod jego pióra wyszedł m.in.   tekst  hymnu o Pałukach z muzyką Jolanty Muzalewskiej ( 2004r.)   Sztuki Gra dla Kobiet  (2005r.) i Bokserki  ( 2008r.) - wystawiane przez w/w zespół.
W 2018r. zdobył uprawnienia mediatora, a 17 lipca 2018r. został wpisany na stałą listę mediatorów  sądowych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.  Od lutego 2020r.  Mirosław Rzeszowski udziela się jako społeczny kurator sądowy.


Publikacje
Rzeszowski jest autorem tekstów  i współredaktorem wydawnictwa lokalnego  Duch i Czas  . w/w wydał  zbiór bajek terapeutycznych pt.: Sześć Sekretów, (2010r.) ( ilustracje do bajek wykonała  szubinianka Klaudia Rajmann) oraz czterech tomików wierszy: Wyrwane z ciała ( 2012r.), Tego chcę (2014r.)  Sen_s ( 2016) oraz Personalnie ( 2020r.)
„ Wielozadaniowość Bibliotekarza w Małej Bibliotece. - esej zawarty w pracy zbiorowej pt. Bibliotekarz Uniwersalność i Innowacyjność Profesji pod red. Katarzyna Domańskiej i in. Bydgoszcz 2009  
   Rzeszowski nie poprzestaje na własnej twórczości. Promuje także  literacką twórczość amatorską. Temu celowi służy konkurs literacki skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych  i osób dorosłych, pod  nazwą Pegaz na  Pałukach i Krajnie ( 2010 do 2019 a następnie na Skrzydłach Pegaza od 2020r. )
Redaktor i współautor publikacji Biblioterapia i Biblioteka. Odrodzenie i Nowa Szansa. Materiały z sesji popularnonaukowej przygotowanej i zrealizowanej przez Rzeszowskiego w szubińskiej bibliotece.
Szubin 2007r. publikacje w pół roczniku  Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski m.in. dot osób autystycznych w bibliotekach publicznych ( 2010r.)  oraz historii  grupy fotograficznej Flesz w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie ( 2020r.)
W latach 2019-2020 był aktywnym członkiem Komitetu Odbudowy Pomnika  - Mogiły Powstańców Wielkopolskich w Szubinie.


Odznaczenia/wyróżnienia
Medal „ Za Zasługi Dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich”
23.04.2002r.  
Odznaka Zasłużony dla Kultury Polskiej nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
11.09 2014r.
Wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego
 22.06.2016r.  
Medal Wierni Tradycji nadany przez Zarząd Towarzystwa Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu
 11.11. 2019r.
Trzy Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy w okresie od 2004 do 2017r.
Nagroda Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią 2010r. , 2021.

Lokalizacja

Biblioteka