O NAS            KONTAKT
O BIBLIOTECE > OPŁATY
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2011 p.o. Dyrektora Biblioteki
z dnia 12 stycznia 2011CENNIK

opłat bibliotecznych
w Wypożyczalni dla dorosłychRodzaj opłaty


Opłata

   1. Kara za nieterminowy zwrot (przetrzymanie)  
       wypożyczonych książek
  
      - beletrystyka: 1 miesiąc
      - literatura naukowa i popularnonaukowa: 2 tyg.


 1 zł / pakiet / tydzień
(VAT - nie podlega)   2. Monity (upomnienia)
   
       - koszt upomnienia + kara za przetrzymanie


  3 zł / monit
(VAT - nie podlega)


   3. Zniszczenie lub uszkodzenie materiałów 
       bibliotecznych szacowane przez bibliotekarza

Należność szacowana wg aktualnej ceny rynkowej  lub odkupienie tego samego tytułu

 
   4. Kaucja zwrotna za wypożyczenie do 2 egz.   
       dla czytelników spoza powiatu


50 zł
(VAT – nie podlega)   5. Wypożyczenie międzybiblioteczne

Wg cen usług pocztowych lub kurierskich
brutto powiększone o podatek VAT w wys. 23%

 

*************************************************************************

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2011 p.o. Dyrektora Biblioteki
z dnia 12 stycznia 2011

CENNIK

usług reprograficznych dla osób fizycznych,
 które nie prowadzą działalności gospodarczej
Rodzaj usługi


Cena brutto

 1.Wydruk czarno-biały z Internetu / kopia z księgozbioru 
    (format A4)


      0,30 zł / 1 strona
0,60 zł / obustronnie 2.Wydruk czarno-biały z Internetu / kopia z księgozbioru 
    (format A3)


      0,40 zł / 1 strona
0,80 zł / obustronnie
UWAGI

1)Zamawiający zobowiązani są do stosowania się do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2000,            Nr 80 poz. 904 z późn. zm.), w szczególności do respektowania limitu kopii 20 stron dzieła objętego ochroną praw autorskich.

2)Wykonane ze zbiorów Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej kopie (zdjęcia, skany) nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych.
Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 12 stycznia 2011 r.

 

 

**************************************************************************

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2011 p.o. Dyrektora Biblioteki
z dnia 12 stycznia 2011CENNIK

opłat bibliotecznych
w Wypożyczalni dla dzieciRodzaj opłaty


Opłata

     Monity (upomnienia)
      
        -  koszty

Pierwsze upomnienie: 3 zł

Drugie upomnienie: 6 zł

Trzecie upomnienie: 9 zł

Upomnienie ostateczne: 12 zł


***************************************************************************

 

Radziejów, 7 stycznia 2011 r.
Zarządzenie Nr 2/2011

p.o. Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie
z dn. 7.01.2011 r.
w sprawie sprzedaży książek za „grosik” w Wypożyczalni dla dorosłych

Uzyskane ze sprzedaży środki przeznacza się na działalność statutową biblioteki, po uprzednim zarejestrowaniu wpływających kwot na osobnej liście dołączonej do raportu kasowego danego miesiąca.