O NAS            KONTAKT
ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
 im. Franciszka Becińskiegow Radziejowie

zaprasza  dzieci i młodzież

na ZAJĘCIA EDUKACYJNE.
Oferujemy następujące tematy zajęć:

 


1.
"...NIE PRZERYWAJCIE MEGO ŚPIEWU- -"

Franciszek Beciński  - życie i twórczość patrona biblioteki

(prelekcja + prezentacja multimedialna).2.    Radziejowska biblioteka, prezentacja zbiorów i możliwości

korzystania z nich - formy pozyskiwania informacji. Lekcja regionalizmu – wystawa „Panoramy, mapy, plany, zdjęcia i szkice dawnego Radziejowa.”3.    Poprzez stulecia – ciekawostki historyczne, dzieje małego miasteczka na przykładzie Radziejowa. Pokaz multimedialny

pt. „ Radziejów – tutaj też działa się historia”.

  

 

4. Prelekcja "Radziejowscy Żydzi" połączona z prezentacją fragmentów filmu dokumentalnego.

 

 

 

Na zajęcia zapraszamy w terminach ustalonych

telefonicznie lub osobiście


 - nr tel. 54 285 32 80.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY.