O NAS            KONTAKT
ZAJĘCIA EDUKACYJNE

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
 im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie

zaprasza  dzieci i młodzież

na   ZAJĘCIA EDUKACYJNE.
Oferujemy następujące tematy zajęć:

 


1.
"...NIE PRZERYWAJCIE MEGO ŚPIEWU..."

Franciszek Beciński  - życie i twórczość patrona biblioteki

(prelekcja + prezentacja multimedialna).2. 
Lekcja biblioteczna - radziejowska biblioteka,

prezentacja zbiorów i możliwości korzystania z nich

- formy pozyskiwania informacji.

Lekcja regionalizmu – wystawa „Panoramy, mapy, plany, zdjęcia

i szkice dawnego Radziejowa.”3.  Poprzez stulecia – ciekawostki historyczne,

dzieje małego miasteczka na przykładzie Radziejowa.

Pokaz multimedialny

pt. „ Radziejów – tutaj też działa się historia”.

  

 

 

Na zajęcia zapraszamy w terminach ustalonych

telefonicznie lub osobiście


 - nr tel. 54 285 32 80.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY.