533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów
29.092017

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. F. Becińskiego w Radziejowie ogłasza

IX Powiatowy Konkurs dla Osób Niepełnosprawnych „BARWY JESIENI – Sztuka Osób Niepełnosprawnych”

Cele konkursu:

• propagowanie i promocja twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych,
• poszukiwanie uzdolnionych plastycznie osób niepełnosprawnych,
• aktywizowanie osób niepełnosprawnych oraz stwarzanie warunków do szeroko pojmowanej integracji społecznej poprzez sztukę,
• rozwój osobowości osób niepełnosprawnych poprzez sztukę.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby niepełnosprawne, bez względu na wiek i rodzaj niepełnosprawności, uprawiające amatorsko lub profesjonalnie sztukę.

ZAŁOŻENIE KONKURSU:

-założeniem konkursu jest napisanie pracy literackiej o tematyce jesiennej (poezja, proza) lub wykonanie pracy plastycznej o tematyce jesiennej.
- w przypadku pracy plastycznej - forma i technika dowolna
( malowanie, rysowanie, wyklejanie, wydzieranie, wykorzystanie naturalnych „owoców jesieni”, suszonych kwiatów, liści itp.)
- na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko, szkołę
( w przypadku ucznia) i nazwisko opiekuna.

Termin nadsyłania prac do 31 października 2017 roku.
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.
Dla uczestników przewidujemy NAGRODY!

Planowany termin spotkania – 20 listopada 2017 r. (poniedziałek), godz. 9.00
Tel. Kontaktowy – 54 285 3280


Prace należy kierować na adres:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie
ul. Objezdna 33
88-200 Radziejów

Lokalizacja

Biblioteka