533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów
22.032010

Powiatowy konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie: "Jaki był naprawdę Fryderyk Chopin"

 - Test wiedzy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

 - Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród.

 - Oprawa muzyczna  w wykonaniu Jacka Szczepańskiego ze Szkoły  Muzycznej  I stopnia w Radziejowie

 
 

- Panie Chopinie...wystawa prac malarskich (pastele, olej, ołówek)

                                                                                    Aliny Miętkiewicz

 

 

                                                             Protokół

 

Komisji Powiatowego Konkursu Wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina

  pt.. „ Jaki był naprawdę Fryderyk Chopin”

 

Jury w składzie :

- Danuta Wielgosz – przewodnicząca

- Urszula Lisowska

- Ewa Górna

- Katarzyna Jaskrowska

- Bogdan Lisowski

  Komisja podsumowała  wyniki przeprowadzonego testu i przyznała następujące nagrody :

- w kategorii  szkół podstawowych :

 

I  miejsce - Wioletta Ptaszyńska – SP Wola Skarbkowa

 

II  miejsce  - Martyna Magier – SP Radziejów

 

III  miejsce - Aleksandra Kubiak – SP Morzyce

 

- w kategorii gimnazjów i szkół średnich

 

I miejsce - Marta Molińska – Gimnazjum Powiatowe Radziejów

 

II miejsce  - Justyna makowska – Gimnazjum Powiatowe - Radziejów

 

III miejsce  - Adam Adamczak – Szkoła Muzyczna

I Stopnia  - Radziejów

Wyróżnienie – Magdalena Czapiewska – ZSRCKU - Przemystka                                           

                                                

Podpisy Komisji

                                                                  

   1.  Danuta Wielgosz (przewodnicząca)                                            4. Urszula Lisowska

                                                                                               

   2. Ewa Górna                                                                                5. Bogdan Lisowski

 

   3. Katarzyna Jaskorowska

Lokalizacja

Biblioteka