533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów
06.062017

Nasze miasto odwiedziła Pani Anne Melkman z Sydney w Australii.

Dnia  6 czerwca 2017r. poszukując  informacji  o swoich żydowskich przodkach o nazwisku Bajrach

nasze miasto odwiedziła

Pani  Anne  Melkman  z  Sydney w Australii.

 

Zwiedziła wystawę w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej poświęconą dawnej  społeczności  żydowskiej Radziejowa  gdzie otrzymała także prezent w postaci książek  dotyczących historii Radziejowa oraz foldery turystyczne. Następnie wybraliśmy się na wycieczkę po Radziejowie aby zobaczyć miejsca gdzie kiedyś żyli jej przodkowie. Byliśmy m.in. przy pomniku poświęconym pamięci radziejowskich Żydów, w Izbie Regionalnej zobaczyliśmy fragmenty macew z radziejowskiego kirkutu  a  na ulicy Objezdnej  dom rzezaka.  Poszliśmy na ulicę Zachodnią przy której przed wojną istniały  dwie sąsiadujące ze sobą synagogi drewniana z XIX w.  i wybudowana w latach 1935-1938 murowana. Następnie spacerowaliśmy po rynku oraz udaliśmy się w rejon  ulic Toruńskiej  i  Szewskiej  a  więc  tam gdzie Niemcy  na przełomie lat 1939/1940 przesiedlili Żydów a wiosną 1941 utworzyli getto. Kończąc tą sentymentalną , wzruszającą podróż  pojechaliśmy na miejsce nieistniejącego już cmentarza żydowskiego na tzw. uliczkach w radziejowskim lesie.


Krzysztof  Wątrobicz  (bibliotekarz i historyk)

Lokalizacja

Biblioteka