533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów
13.122016

W radziejowskiej bibliotece nastąpiło rozstrzygnięcie XVI Edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt. „Wolność na zakręcie 13 grudnia 1981 roku”

Oprawa artystyczna Zuzanna Krawczyk MZS Radziejów - opiekun Karol Brzykcy.

 

Protokół


z obrad Komisji oceniającej nadesłane prace na XVI Edycję Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt. „Wolność na zakręcie 13 grudnia 1981 roku”
zorganizowanego przez Stowarzyszenie Forum Samorządowe w Radziejowie oraz Miejską Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Franciszka Becińskiego w RadziejowieNa konkurs wpłynęło 134 prace plastyczne w kategoriach wiekowych: 6-9 lat;
10-12 lat; 13-16 lat; 17-20 lat i więcej. Dnia 06. 12. 2016 r. komisja w składzie: Wojciech Benedykciński –przewodniczący; członkowie: Karolina Ćwikła, Katarzyna Ciechalska, Patrycja Golon, Liliana Ciesielska-Małecka, Witold Gadzinowski oceniła nadesłane prace plastyczne w poszczególnych kategoriach wiekowych, uwzględniając spełnienie przez uczestników konkursu warunków zawartych w regulaminie. Dzieci i młodzież potraktowała temat konkursowy wyjątkowo różnorodnie i oryginalnie. Jury szczególną uwagę jednak zwróciło na zgodność merytoryczną tematu prac- ukazujących sytuację społeczno-polityczną w Polsce od roku 1980 do 1983, pomysłowość, technikę wykonania, staranność i walory estetyczne. 
Komisja przyznała nagrody następującym laureatom w poszczególnych kategoriach wiekowych:


6-9 lat
I MIEJSCE
* Bartosz Szymański lat 8 SP w Byczu - Opiekun plastyczny: Małgorzata Palusiak
II MIEJSCE
* Aleksandra Woźniak LAT 9 SP w Płowcach- Opiekun plastyczny: Elżbieta Lampowska
III MIEJSCE
* Radosław Lewandowski lat 9 SP w Byczu - Opiekun plastyczny: Małgorzata Palusiak


10-12 lat
WYRÓŻNIENIA
* Emilia Mądrowska lat 10 SP w Płowcach- Opiekun plastyczny: Iwona Adrian
* Marta Dziubich lat 11 SP w Byczu - Opiekun plastyczny: Małgorzata Palusiak
* Łucja Koźmińska lat 11 SP w Radziejowie- Opiekun plastyczny: Magdalena Kociszewska
* Konrad Fer lat 12 SP w Płowcach- Opiekun plastyczny: Krystyna Molińska
* Wiktor Adrian lat 12 w Płowcach- Opiekun plastyczny: Grażyna Olejnik 

13-16 lat
I MIEJSCE
* Ewa Gawrońska lat 15 PG W Osięcinach- Opiekun plastyczny: Małgorzata Hejman
* Martyna Gawrońska lat 15 PG Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim- Opiekun plastyczny: Barbara Witkowska
II MIEJSCE
* Natalia Skonieczna lat13 PG w Piotrkowie Kujawskim- Opiekun plastyczny: Anita Włodarska
III MIEJSCE
* Michał Legumina lat 15 PG w Skibinie- Opiekun plastyczny: Urszula Fer 
* Kaja Szczerba lat 15 PG Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim- Opiekun plastyczny: Barbara Witkowska


WYRÓŻNIENIA
* Alicja Kiełbasa lat 13 PG w Piotrkowie Kujawskim- Opiekun plastyczny: Anita Włodarska
* Jakub Pawłowski lat 13 PG w Piotrkowie Kujawskim- Opiekun plastyczny: Anita Włodarska
* Kinga Lewandowska lat 14 PG w Osięcinach- Opiekun plastyczny: Małgorzata Hejman
* Anna Jaworska lat 14 PG w Osięcinach- Opiekun plastyczny: Małgorzata Hejman
* Bartłomiej Szymczak lat 14 PG w Osięcinach- Opiekun plastyczny: Małgorzata Hejman
* Lidia Lewandowska lat 15 PG w Osięcinach- Opiekun plastyczny: Małgorzata Hejman
* Kornelia Golenia lat 14 PG Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim- Opiekun plastyczny: Barbara Witkowska
17-20 lat


WYRÓŻNIENIE
•    Patrycja Radzimska lat 16 LO ZSRCKU w Przemystce- Opiekun plastyczny: Jolanta Kuszyk-KowalskaWyżej wymienionym uczestnikom - XVI Edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt. „Wolność na zakręcie 13 grudnia 1981 roku” nagrody zostaną wręczone dnia 13 grudnia 2016 roku o godzinie 11 00 w MiPBP im. Fr. Becińskiego
w Radziejowie w trakcie uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej.


Prezes
Stowarzyszenia Forum Samorządowe
w Radziejowie
…………………………………………….
Wojciech Benedykciński

Lokalizacja

Biblioteka