533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów
28.042009

Tydzień Bibliotek – maj 2009

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im.Franciszka Becińskiego oraz biblioteki powiatu radziejowskiego

 

MiPBP Radziejów

·        8 maja – DZIEŃ OTWARTY – spotkania z czytelnikami-rozmowy o ulubionych książkach . Święto " Bibliotek i Bibliotekarzy"

·        11 maja – spotkanie z Krzysztofem Petkiem autorem  książek  dla młodzieży

·        12 maja – Powiatowy Konkurs Recytatorski pod hasłem

          „Czy to słońce czy to deszcz, wierszyk zawsze dobry jest…”

          Gośćmi specjalnymi będą państwo Wanda i Eugeniusz           

Rzyscy aktorzy z Bydgoszczy

        12 maja -  Dyskusyjny Klub Książki godz. 15.00

    .     13 maja  - rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Fotograficznego pt. „Powiat Radziejowski w obiektywie” (Wręczenie nagród 2 czerwca, pokonkursowa wystawa nagrodzonych prac).

    .     14 maja – „Cały dzień głośno czytamy ”- maraton głośnego czytania z udziałem zaproszonych gości, znanych radziejowian.

    .     16 maja  - spotkanie członków Jury Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Franciszka Becińskiego – ocena nadesłanych prac.

Uroczyste wręczenie nagród 25 czerwca podczas obchodów Dni Radziejowa.

    .    19 maja – Powiatowy Dzień Bibliotekarza w GBP w Dobrem

(organizatorzy MiPBP w Radziejowie,  Koło SBP

w Radziejowie, GBP w Dobrem, Wójt Gminy Dobre, Starostwo Powiatowe w Radziejowie)

    .    28 maja – VIII Powiatowy Konkurs Krasomówczy „ Kujawy słowem malowane” dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

   . przez cały maj będą odbywać się także lekcje biblioteczne m.in. Historia Radziejowa na starej fotografii w oparciu o zakupione przez bibliotekę stare fotografie i ryciny.

 

 

Biblioteki gminne :

 

 

GBP Bytoń

 

 

. 11 maja rozstrzygniecie konkursu plastycznego „Biblioteka moich marzeń” – wręczenie nagród i wyróżnień

. 12 maja spotkanie z J.P. Krasnodębskim – miejscem spotania Publiczne Gimnazjum w Witowie

14 maja – pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej w Morzycach

. 27 kwietnia do 18 maja wystawa prac twórców regionu – robótki ręczne pań – Zofii Idziak i Ewy Janczury z gminy Bytoń

 

GBP Dobre

. 8 maja – głośne czytanie bajek przedszkolakom

. 11 maja spotkanie autorskie  Krzysztof Petek spotka się z gimnazjalistami

. 12 maja udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w MiPBP w Radziejowie

. 13 maja wycieczki do biblioteki – zwiedzanie wystawy pani Aliny Miętkiewicz z Piotrkowa Kujawskiego

 . 14 maja – głośne czytanie dla klas pierwszych szkoły podstawowej

. Konkurs Recytatorski – „poezja … to lubię” w oparciu o twórczość Danuty Wawiłow dla klas I-III SP

. 19 maja Powiatowy Dzień Bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrem

 

GBP Osięciny

. 8 maja – spotkanie z władzami i pracownikami Urzędu Gminy

                  „Cała Polska czyta dzieciom” baśnie będzie czytał Bogusław Wiszowaty -  ksiądz proboszcz z Kościelnej Wsi

. 11 maja spotkanie autorskie dla młodzieży gimnazjalnej z Krzysztofem Peckiem

. 12 maja spotkanie uczniów SP w Woli Skarbkowej i Kościelnej Wsi z członkami zespołu folklorystycznego „Kujowioki”

. 13 maja – „Głośne czytanie baśni” – przedszkolakom będzie czytała pani Maria Patorska – lekarz pediatra z Osięcin

. 14 maja – spotkanie autorskie z  poetką Małgorzatą Pietrzak z Topólki – autorką  wierszy o Kujawach, laureatką wielu konkursów poetyckich

. 15 maja – spotkanie z Janem Pawłem Krasnodębskim – autorem książek .

 

 

 

MGBP Piotrków Kujawski

. 8 maja – cykl spotkań  pod hasłem „Kujawy moja mała ojczyzna”- spotkanie z Ryszardem Guźniczakiem – twórcą regionu, artystą, malarzem, dekoratorem dla, którego drewno nie ma tajemnic

. 12 maja  - udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Radziejowie „ Czy to słońce czy to deszcz, wierszyk zawsze dobry jest”

. 14 maja – lekcja biblioteczna „Książka – powstanie- dzieje” dla klasy III gimnazjum

. 14 maja -     „Imieniny książki” – barwny korowód postaci bajkowych ulicami Piotrkowa Kujawskiego

. 16 maja – „Porozmawiajmy o życiu” – młodzież i książka młodzieżowa – pogadanka

. 20 maja – spotkanie z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim pod hasłem „Piewcy Kujaw”

. 27 maja Dzień Matki w MGBP w Piotrkowie Kujawskim – montaż słowno-muzyczny przygotowany przez młodzież z Bycza

. 28 maja – Konkurs Literacko-plastyczny „Mój album”

. przez cały maj – wystaw książek „Kto czyta książki żyje podwójnie” oraz włączenie się biblioteki w uroczyste obchody Jubileuszu 750 rocznicy ukazania się pierwszej wzmianki pisemnej  o osadzie i parafii  Piotrków Kujawski.

 

GBP Radziejów z/s w Płowcach

 

. 8 maja – Konkurs Plastyczny „Moja biblioteka” dla najmłodszych

. 10 maja  - konkurs Plastyczny „Kartka z niezapominajką” oraz maraton głośnego czytania „Cała Polska czyta dzieciom”

. 11 maja Konkurs Literacki dla uczniów szkoły podstawowej na wiersz lub opowiadanie z motywem niezapominajki

. 12 maja -  Spotkanie z emerytowana bibliotekarką  - Ireną Piasecką „To i owo o książce” – lekcja biblioteczna

. 13 maja –„Korzystam z różnych źródeł informacji” – lekcja biblioteczna

. 14 maja -  „Wiem jak korzystać z biblioteki” – lekcja biblioteczna

. 15 maja – Podsumowanie Konkursów – literackiego i plastycznego „Święto polskiej niezapominajki”

Lokalizacja

Biblioteka