533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów
25.092009

Powiatowy konkurs dla osób niepełnosprawnych " BARWY JESIENI " - sztuka osób niepełnosprawnych

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. F. Becińskiego w Radziejowie,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ogłasza

Powiatowy konkurs dla osób niepełnosprawnych " BARWY JESIENI "  - sztuka osób niepełnosprawnych

 

Cele konkursu

 - propagowanie i promocja twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych,

 - poszukiwanie uzdolnionych plastycznie osób niepełnosprawnych,

 - aktywizownie osób niepełnosprawnych oraz stwarzanie warunków do szeroko pojmowanej integracji społecznej poprzez sztukę.

 - rozwój osobowości osób niepełnosprawnych poprzez sztukę.

 

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby niepełnosprawne, bez wzgledu na wiek i rodzaj niepełnosprawności, uprawiające amatorsko lub profesjonalnie sztukę.

 

 - założeniem konkursu jest napisanie pracy literackiej o tematyce jesiennej (poezja, proza) lub wykonanie pracy plastycznej o tematyce jesiennej.

 - w przypadku pracy plastycznej - forma i technika dowolna ( malowanie, rysowanie, wyklejanie, wydzieranie, wykorzystanie naturalnych " owoców jesieni", suszonych kwiatów, liści itp.)

 - na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko, szkołę ( w przypadku ucznia) i nazwisko opiekuna.

 

Termin nadsyłania prac do 10 października 2009 roku.

 

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.

Dla uczestników przewidujemy NAGRODY!

Informacja o terminie wręczenia nagród zostanie podana w późniejszym czasie.

 

Prace należy kierować na adres:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie

ul. Objezdna 33

88 - 200 Radziejów

Lokalizacja

Biblioteka