533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów
15.102009

15 X 2009r. tutejsza biblioteka była organizatorem seminarium szkoleniowego bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu radziejowskiego.

Dyrektor Halina Paczkowska zapoznała uczestników z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników instytucji kultury.

Instruktor Danuta Wielgosz przedstawiła zgromadzonym bibliotekarzom nastepujące tematy:

 

1. Kujawsko - Pomorska Biblioteka Cyfrowa  - jej zasoby i sposoby wykorzystania.

2. Media wobec potrzeb bibliotek publicznych.

3. Nabytki bibliotek gminnych a potrzeby ich czytelników w świetle badań.

 

Seminarium zakończyło się dyskusją wokół w/w tematów.

Lokalizacja

Biblioteka