533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów

Z inicjatywy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie

oraz Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy z udziałem trenera Pani Sylwii Borowczyk w dniu 21 X 2014r. odbyły się warsztaty szkoleniowe skierowane do bibliotekarzy bibliotek publicznych POWIATU RADZIEJOWSKIEGO. Gospodarzem spotkania było Wiejskie Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Bytoniu. Celem spotkania podniesienie

kompetencji bibliotekarzy w obszarach:

 


- diagnoza i planowanie działań odpowiadających na problemy

społeczności lokalnej,
- inicjowanie współpracy w środowisku lokalnym,
- budowanie relacji,
- realizacja projektów w partnerstwie.

Lokalizacja

Biblioteka