533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów

Regulamin Powiatowego Konkursu Recytatorskiego KONKURS RECYTATORSKI „Moi czworonożni przyjaciele”

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego
w Radziejowie ogłasza Powiatowy Konkurs Recytatorski  i  Plastyczny

dla dzieci


„Moi czworonożni przyjaciele”
 – o kotkach, pieskach i kucykach w poezjiCele konkursu:


- popularyzacja wśród dzieci poezji dziecięcej.
- upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci.
- rozwijanie umiejętności plastycznych.
- kształcenie wrażliwości na piękno.
- mobilizacja do występów przed publicznością.Założenia Konkursu:


W konkursie biorą udział dzieci z kl. „0”.
Założeniem konkursu jest przygotowanie jednej formy teatralnej. Forma może mieć charakter indywidualnej bądź grupowej mini inscenizacji zamkniętej w ramach 10 minut. 
Liczba dzieci ograniczona do 6 osób.Pożądane jest przygotowanie prac rysunkowych (technika dowolna) do wybranych wierszy, które będą stanowić oprawę plastyczną  imprezy.
Przewidywany termin imprezy – 8 maja 2014 r.  - czwartek ,  godz. 10.00 

(Tydzień Bibliotek)

 


Eliminacje gminne odbędą się w bibliotekach gminnych.  
Do 15 kwietnia 2014 r. należy dostarczyć prace plastyczne.
Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie telefoniczne swego udziału do 15 kwietnia 2014 roku (pod numer  tel. 0-54 285 32 80), podanie nazwy grupy, nazwiska uczestników , opiekunów i liczby dzieci biorących udział w konkursie.    Dla uczestników przewidujemy nagrody. 
Ufundowana zostanie również nagroda indywidualna za najciekawszą interpretację wiersza. 

 

Wszelkie informacje o  konkursie można uzyskać u pani Karoliny Ćwikły 

w Oddziale dla Dzieci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

w Radziejowie. 

Lokalizacja

Biblioteka