533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im.F.Becińskiego w Radziejowie

odbyły się  we współpracy z Panią Agnieszką Lewandowską – pracownikiem MOPS w Radziejowie  warsztaty czytelnicze dla rodziców i dzieci młodszych  z Radziejowa i okolic.
Celem warsztatów było pogłębienie wiedzy rodziców na temat znaczenia czytelnictwa dla rozwoju dziecka oraz zapoznanie z formami wspierania  rozwoju dzieci młodszych proponowanych przez miejscowa Bibliotekę.
Rodzice  wraz z dziećmi aktywnie uczestniczyli w spotkaniu wykonując zadania czytelnicze, które miały pokazać „jak czytać ” aby wspólna lektura była przyjemnością

i dobrą inwestycją na pomyślną przyszłość  dzieci.
Prowadząca warsztaty – Danuta Wielgosz zachęcała rodziców do głośnego czytania  wskazując i podkreślając  takie zalety  głośnego czytania jak:
-budowanie więzi między dorosłym a dzieckiem,
-tworzenie skojarzenia czytania z przyjemnością i poczuciem bezpieczeństwa,
-stymulacja rozwoju mózgu i rozwoju emocjonalnego, wrażliwości i empatii,
-rozbudzanie zainteresowań dzieci  i zdobywanie wiedzy,
- rozwijanie wyobraźni,
-wpływ na myślenie i pomoc w zrozumieniu świata, ludzi i siebie,
-uczenie wartości moralnych i wpływ na zmianę negatywnych postaw na pozytywne,
-ułatwienie samodzielnego  czytania dającego podwaliny pod sukces w mówieniu

i pisaniu, wzbogacanie słowotwórstwa,
-ochrona przed uzależnieniem od TV i Internetu,
-kształtowanie nawyku czytania na całe życie jako źródła relaksu 
W warsztatach wzięło udział osiem rodzin z Radziejowa i okolic.

Lokalizacja

Biblioteka