533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów

X Powiatowy Konkurs dla Osób Niepełnosprawnych „BARWY JESIENI – Sztuka Osób Niepełnosprawnych”

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Franciszka  Becińskiego w Radziejowie
ogłasza 

 X Powiatowy Konkurs  dla Osób Niepełnosprawnych
„BARWY JESIENI – Sztuka Osób Niepełnosprawnych”

 

Cele konkursu:

 
•  propagowanie i promocja twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych,
• poszukiwanie uzdolnionych plastycznie osób niepełnosprawnych,
• aktywizowanie osób niepełnosprawnych oraz stwarzanie warunków do szeroko pojmowanej integracji    społecznej  poprzez sztukę.
• rozwój osobowości osób niepełnosprawnych poprzez sztukę.


W konkursie  mogą wziąć udział wszystkie osoby niepełnosprawne, bez względu na wiek i rodzaj niepełnosprawności, uprawiające amatorsko lub profesjonalnie sztukę.
 

ZAŁOŻENIE KONKURSU:
 

- założeniem konkursu jest  napisanie pracy literackiej o tematyce jesiennej (poezja, proza)  lub wykonanie pracy plastycznej o tematyce jesiennej.
- w przypadku pracy plastycznej - forma i technika dowolna  ( malowanie, rysowanie,  wyklejanie, wydzieranie, wykorzystanie naturalnych „owoców jesieni”, suszonych kwiatów, liści  itp.)
- na odwrocie każdej pracy należy wpisać  imię, nazwisko,  szkołę ( w przypadku ucznia)  i  nazwisko opiekuna.Termin nadsyłania prac do 31 października 2018 roku.
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.

 


Dla uczestników przewidujemy NAGRODY!Planowany termin spotkania – 19 listopada 2018 r. 

– poniedziałek ,  godz. 9.00

 


Tel. Kontaktowy – 54 285 3280

 


Prace należy kierować na adres:


Miejska i Powiatowa  Biblioteka Publiczna

w Radziejowie ul. Objezdna 33
88-200 Radziejów

Lokalizacja

Biblioteka