533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów
02.032012

W czytelni MiPBP im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie miała miejsce promocja cyklu publikacji pt. „Redecz Krukowy i okolice … kraina prastara”.

Wielotomowe wydanie  pojawia  się sukcesywnie od 2010 roku dzięki jego inicjatorowi i wydawcy – Januszowi Borkowskiemu – przedsiębiorcy z Brześcia Kujawskiego, twórcy muzeum rolnictwa i tradycji gospodarskich kujawskiej wsi w Redczu Krukowym. 
Janusz Borkowski – w ten sposób realizuje swe pasje historyczne 
i kolekcjonerskie, a także wyraża przywiązanie  do małej ojczyzny -  KUJAW. 
Publikacja nie ma ambicji dzieła naukowego, a jedynie charakter  popularyzatorski. Sławi piękno ziemi kujawskiej, przybliża sylwetki niepospolitych ludzi  i ich   dzieło -  realizowane  na przestrzeni lat. Edycja zawiera opisy  wielu miejscowości Kujaw 

– miasteczek, wsi i wiosek.  Znaleźć  w niej można  także  legendy kujawskie, stare dokumenty oraz   dawne ( i współczesne)  fotografie, na których  wielu rozpoznaje  dziadków i pradziadków.  Jeden  z tomów mieści   wypisy z twórczości poetyckiej  tych Kujawiaków, którym „w duszy gra ”…  -   wiersze inspirowane  przywiązaniem  do rodzinnych Kujaw – pisane nie tylko dla dorosłych ale także skierowane do dzieci, żeby wspomnieć tu jeden z ostatnich tomów,  pt. „Kujawscy bajkopisarze nie tylko dzieciom w darze”, autorstwa Urszuli i Bogdana Lisowskich z Kłóbki. 
Jej adresatami  są wszyscy, którzy podobnie jak wydawca związani są

z Kujawami miejscem swojego urodzenia.
Cykl  promowanej przez radziejowską bibliotekę publikacji zawiera wiele rozproszonych tekstów w formie zarówno  kompilacji,  jak i zbioru po raz pierwszy wydanego.  Jest ukłonem kujawskiego biznesmena dla przeszłości i tradycji Kujaw,

w myśl sparafrazowanej sentencji księdza Twardowskiego „spieszcie się kochać przeszłość nim stanie się smugą cienia …”
     Piątkowej promocji zorganizowanej w radziejowskiej bibliotece towarzyszyła wystawa haftu kujawskiego przygotowana przez Koło Hafciarskie działające przy Izbie Regionalnej w Radziejowie. Radziejowskie hafciarki pod kierunkiem  Jadwigi Reske zaprezentowały m.in. wykonane przez siebie fartuszki kujawskie, które zostaną przekazane dla  asysty kościelnej o.o. Franciszkanów w Radziejowie, by mieszkańcy Radziejowa mogli   już w tegorocznej procesji Bożego Ciała podziwiać ubrane w stroje kujawskie  dziewczęta. 
Spotkanie promocyjne połączone było także z inauguracją drugiego semestru Uniwersytetu Trzeciego Wieku oddziału w Radziejowie.

Lokalizacja

Biblioteka