533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
 • Facebook Biblioteka Radzijów
 • BIP Biblioteka Radzijów
01.032019

SUKCES współpracy SZKOŁY z BIBLIOTEKĄ

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. ZIEMI KUJAWSKIEJ W PRZEMYSTCE

Zostaliśmy Szkołą Dialogu

 

Nasza szkoła w marcu 2018 roku przystąpiła do projektu edukacyjnego Szkoła Dialogu Fundacji Forum Dialogu w Warszawie zajmującego się  poszerzaniem wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu  w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Projekt kierowany był do uczniów, którzy samodzielne odkrywają i upamiętniają historię przedwojennej społeczności żydowskiej w swojej miejscowości. Do projektu zostało zgłoszonych 22 uczniów z klasy II Technikum Ekonomicznego i III Liceum Ogólnokształcącego. Młodzież podczas realizacji projektu podejmowała szereg działań mających na celu zapoznanie się z historią i kulturą Żydów w Polsce.  Najważniejszym z nich było  nagłośnienie i realizacja akcji: Wskrzeszanie pamięci Żydów radziejowskich.

Dnia 26 lutego 2019 roku w Teatrze Wielkim- Operze Narodowej w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Szkoły Dialogu podsumowująca ten projekt. 

Nasza szkoła  zajęła I miejsce spośród 370. szkół uczestniczących w projekcie. Otrzymaliśmy nagrodę w kategorii: Wpływ na społeczność lokalną oraz tytuł szkoły: Szkoła Dialogu.

Wśród przybyłych gości znaleźli się prezydent miasta Warszawy  Rafał Trzaskowski, wicemarszałek senatu Bogdan Borusewicz, Andrzej Folwarczny prezes Forum Dialogu, Michael Schudrich naczelny Rabin Polski. Nagrodę z rąk p. Henryka Wujca, Przewodniczącego Rady Fundacji Forum Dialogu, odebrała trzyosobowa  delegacja uczniów: Weronika Michalska z klasy III LO oraz uczniowie z klasy IITE Paulina Pulczyńska i Kacper Biesiada.

Tegoroczna Gala dostarczyła wszystkim ogromnych wrażeń i zadowolenia  z tak wysokiego miejsca. Na sukces złożyły się zaangażowanie i współpraca  młodzieży, wychowawców, rodziców, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie oraz nauczycieli historii pani Anny Głowackiej i pana Mariusza Bentkowskiego.

Podsumowując nasze działania możemy stwierdzić iż  udział w projekcie Szkoła Dialogu przyczynił się do rozwoju naszych talentów, takich jak gotowanie, fotografia czy sama sztuka konwersacji. Każdy mógł się zaangażować w ten projekt, gdyż to my byliśmy twórcami całego planu „wskrzeszenia” kultury  żydowskiej. Było to duże przedsięwzięcie, w którym nauczyliśmy się współpracy oraz większej organizacji.


WYPOWIEDZI UCZNIÓW PO GALI!!!!

"Wielkim przeżyciem było stanie na deskach teatru. Mogliśmy zobaczyć jak wyglądają tego typu gale. Gdy zaczęto opowiadać o osiągnięciach wygranej szkoły wiedzieliśmy że to my!!! Nie mogliśmy powtrzymać się od okrzyków radości.

                                                                        

W ramach realizacji projektu odbyły się następujące spotkania:

 

 • Spotkanie z przedstawicielami Fundacji Forum Dialogu

Podczas warsztatów młodzież poznała pojęcia dotyczące kultury  żydowskiej i wypracowała własne pomysły na działania związane z odszukaniem i rekonstrukcją lokalnego dziedzictwa żydowskiego.

 • Wywiady w celu uzyskania informacji o Żydach
 • Młodzież miała okazję wysłuchać prelekcji i obejrzeć  pokaz multimedialny o lokalnej społeczności żydowskiej a także zapoznać  się z dostępną literaturą związaną z tą tematyką, która została wykorzystana w projekcie
 • Wywiad  w radiu
 • Prowadzenie warsztatów w szkołach

W ramach realizacji inicjatywy związanej z edukacją dzieci 7 maja obyły się trzy spotkania z uczniami klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Byczynie i w Dobrem oraz z przedszkolakami w Radziejowie. Dzieci dowiadywały się wielu informacji dotyczących kultury, jak i życia codziennego Żydów. Oprócz nauki dzieci miały m.in. okazję bawić się drejdlem, zrobić własnoręczne maski na święto Purim oraz spróbować macy.
Zaś 23 maja i 6 czerwca 2018 r. zawitaliśmy do Miejskiego Zespołu Szkół w
Radziejowie. Przeprowadziliśmy lekcje o kulturze i historii żydowskiej na terenie Radziejowa. Klasy podstawowe i gimnazjalne przyjęły nas bardzo pozytywnie. Mieliśmy okazję do wspólnej wymiany zdań. Podczas zajęć panowała przyjazna atmosfera.

 • Święto niepodległości Izraela

14 maja 1948 z okazji niepodległości Izraela, przedstawiciele naszej grupy przekazali świeczkę dla poległych Żydów na terenie Radziejowa, jak i dla tych którzy świętują niepodległość.

 • Mecz siatkówki  

19 maja 2018 r. na Sali sportowej w Liceum Ogólnokształcącego im. W. Łokietka odbył się mecz piłki siatkowej dla upamiętnienia dawnego klubu sportowego MAKABI Radziejów, który powstał w 1930 roku. Klub ten walczył dawniej nad duszą sportową młodzieży, a związany był z syjonistami Makabii . Drużyny, które wzięły udział to Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Radziejowianka, OLD STAR i Pogromcy Powałkowice.
Wynik meczu to:
I miejsce Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Radziejowianka 
II miejsce  OLD STAR
III miejsce  Pogromcy Powałkowic

 • Akcja wiem co jem.

Ta akcja miała na celu zapoznanie z kuchnią żydowską.  Podczas tej akcji rozdawaliśmy macę i ciasteczka tzw, uszy Hamana mieszkańcom Radziejowa. Przeprowadziliśmy przy okazji rozmowy  sprawdzające wiedzę na temat radziejowskich Żydów

 • Wycieczka dla przedstawicieli Szkoły Dialogu i Uniwersytetu III wieku

Jednym z wymogów regulaminu projektu było zorganizowanie wycieczki po pozostałościach kultury żydowskiej w Radziejowie. Trasa wycieczki obejmowała: Izbie Regionalną, były cmentarz Żydowski, pomnik, rynek, jatkę, miejsce po dwóch dawnych synagogach i pół-otwarte getto będące kiedyś na dzisiejszej ulicy toruńskiej i szewskiej.

 • Kolejnym naszym działaniem było zaprojektowanie ulotki o radziejowskich żydach i rozdanie ich wśród mieszkańców Radziejowa.
 • Żydowski poczęstunek

Szalom Alejchem!!! Takimi słowami zostali przywitani rodzice uczniów klasy I Technikum Ekonomicznego, Dyrekcja naszej szkoły oraz zaproszeni goście.
Podczas części artystycznej, którą prowadziły uczennice Patrycja Radzimska 
z klasy III LO oraz Paulina Pulczyńska z klasy II TE zostały zaprezentowane działania realizowane w czasie projektu. Należały do nich spotkania 
z przedstawicielami Szkoły Dialogu, udział w prelekcjach,  warsztatach, współpraca z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Radziejowie oraz zorganizowanie wycieczki dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku.
Zaproszeni goście mogli skosztować koszernych potraw kuchni żydowskiej przygotowanych przez młodzież klasy pierwszej Technikum Ekonomicznego.

Lokalizacja

Biblioteka