533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów
15.062012

Nasza biblioteka bierze udział w kampanii

"BIBLIOTEKA - MIEJSCEM BEZPIECZNEGO INTERNETU"

Cykliczne zajęcia  z uczniami prowadzi Agnieszka Krupińska.

 

Dnia 13 czerwca 2012 r. w czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie rozpoczął się kurs „Bezpieczny Internet w Bibliotece” dla uczniów szkoły podstawowej klas 4-6, w ramach kampanii „Biblioteka – miejscem bezpiecznego Internetu”. W czytelni zgromadziła się grupa uczniów i uczennic oraz ich opiekunka, Pani Grażyna Trzmielewska. Szczegóły kursu i zasady uczestnictwa przedstawiła bibliotekarka Agnieszka Krupińska. Uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną nt. bezpiecznego Internetu oraz opowiadali  o swoich doświadczeniach w korzystaniu z Internetu. 
Prowadząca pokazała również wersję demonstracyjną kursu „3…2…1…Internet!” na platformie e-learningowej strony Fundacji Dzieci Niczyje www.fdn.pl/kursy/biblioteki,  po czym przy stanowiskach komputerowych uczennice, po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, odbyły ww. kurs. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zainteresowani zajęciami i włączyli się w dyskusję nt. bezpiecznego korzystania z Internetu.  
Kurs będzie kontynuowany. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

Lokalizacja

Biblioteka