533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów
07.092012

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. F. Becińskiego w Radziejowie ogłasza

IV Powiatowy Konkurs  dla Osób Niepełnosprawnych 
„BARWY JESIENI – Sztuka Osób Niepełnosprawnych”

Cele konkursu:


•  propagowanie i promocja twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych,
• poszukiwanie uzdolnionych plastycznie osób niepełnosprawnych,
• aktywizowanie osób niepełnosprawnych oraz stwarzanie warunków do szeroko pojmowanej integracji społecznej poprzez sztukę.
• rozwój osobowości osób niepełnosprawnych poprzez sztukę.


W konkursie  mogą wziąć udział wszystkie osoby niepełnosprawne, bez względu na wiek i rodzaj niepełnosprawności, uprawiające amatorsko lub profesjonalnie sztukę.
- założeniem konkursu jest  napisanie pracy literackiej o tematyce jesiennej (poezja, proza)  lub wykonanie pracy plastycznej o tematyce jesiennej.
- w przypadku pracy plastycznej - forma i technika dowolna  ( malowanie, rysowanie,  wyklejanie, wydzieranie, wykorzystanie naturalnych „owoców jesieni”, suszonych kwiatów, liści  itp.)
- na odwrocie każdej pracy należy wpisać  imię, nazwisko,  szkołę 
 ( w przypadku ucznia)  i  nazwisko opiekuna.


Termin nadsyłania prac do 22 października 2012 roku.
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.


Dla uczestników przewidujemy NAGRODY! 

Termin ogłoszenia wyników i  wręczenia nagród  - 8 listopada 2012r., godz.10.00
- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie


Prace należy kierować na adres:


Miejska i Powiatowa  Biblioteka Publiczna w Radziejowie 
ul. Objezdna 33
88-200 Radziejów
Tel.54 285 32 80

Lokalizacja

Biblioteka