533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów
04.102012

Rok 2012 Rokiem Piotra Skargi – polskiego jezuity, teologa, kaznodziei i pisarza (1536 – 1612)

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2012 – Rokiem Księdza Piotra Skargi. W roku 2012 przypada czterechsetna rocznica śmierci kapłana, który „ dzielnie, słowem i czynem, zabiegał o szacunek dla Ojczyzny i lepszy byt dla rodaków”. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu Jego zasług, postanowił oddać  Mu  hołd, jako temu który w trosce o Ojczyznę miał odwagę nazwać po imieniu polskie przywary i grzechy. W przestrogach dla Polski ( „Kazania sejmowe”) nawoływał do zmian postaw rządzących, do reform, by nie dopuścić Rzeczpospolitej do upadku. Jego spostrzeżenia i nauki, pomimo upływu czterystu lat, są niezwykle aktualne. Był krytyczny wobec stanu sprawującego rządy w Rzeczypospolitej, ale również wobec swoich braci w kapłaństwie. Gorszyli go współbracia nie potrafiący przeciwstawić się występkom możnych ówczesnego (tego) świata.


 Warto sięgnąć do jego przemyśleń.


Refleksji nad ojczyzną, dawnymi  i współczesnymi postawami patriotycznymi Rzeczpospolitej zarówno w czasach  Piotra Skargi   miało służyć  poetyckie spotkanie, które odbyło się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie 5 października2012 r.
Nigdy dość przestróg dla Polski i Polaków. Dzisiejszy patriotyzm to nie tylko zadumanie nad przeszłością i jej kultywowanie,  to także dzisiejszy stosunek Polaków, co prelegent mocno podkreślał, do polskiej kultury. To troska  o rynek wydawniczy, skierowany na promowanie  polskich pisarzy i poetów, co  zabrzmiało  szczególnie w przededniu ogłoszenia laureata Nagrody Literackiej Nike.


Spotkaniu towarzyszyła  autorska prezentacja wizualizująca poetyckie ujęcie tematu.
Miłosz Kamil Manasterski – (ur. 1977 w Kaliszu) poeta, prelegent, prozaik, animator kultury.  Redaktor naczelny Magazynu Związku Literatów Polskich www.literaci.eu. Członek Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, Skarbnik Oddziału Warszawskiego ZLP. Należy także do sekcji literackiej Związku Zawodowego Twórców Kultury i międzynarodowych stowarzyszeń twórczych Société Européene de Culture oraz Authors & Publicist International Association.przewodniczący  Komitetu Organizacyjnego 41. Międzynarodowego Festiwalu "Warszawska Jesień Poezji". Od 2011 r. pracuje w Komisji Kwalifikacyjnej ZLP - organie decydującym o przyjmowaniu nowych członków Związku.

Lokalizacja

Biblioteka