533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
 • Facebook Biblioteka Radzijów
 • BIP Biblioteka Radzijów

SBP

 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Oddział Toruń - Koło Radziejów
 • jest samorządną organizacją pożytku publicznego o charakterze fachowym. 
  Zrzesza osoby związane zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej.
  13 grudnia 2001 roku powstało Koło SBP w Radziejowie skupiające bibliotekarzy bibliotek publicznych i szkolnych Radziejowa i powiatu radziejowskiego. Koło liczy 22 członków.
 • Zarząd Koła stanowią:
 • Danuta Wielgosz - przewodnicząca
 • Karolina Ćwikła - sekretarz
 • Alina Kwabiszewska - skarbnik
 • Koło SBP w Radziejowie powołane zostało do  realizacji następujących  zadań wynikających  ze Statutu:
  • propagowanie wiedzy o książce i bibliotece w społeczeństwie, popularyzacja piśmiennictwa polskiego i światowego
  • działanie na rzecz integracji środowiska bibliotekarskiego,
  • współudział w opracowaniu programu kształcenia i doskonalenia kadry bibliotekarskiej,
  • troska o kulturę czytelniczą i powszechny dostęp do książek,
  • propagowanie programów rządowych i organizacji pozarządowych promujących książkę i bibliotekę,
  • inicjowanie przedsięwzięć mających na celu umacniania więzi zawodowej,
  • wspólpraca z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi
  • wyrażanie opinii w sprawach pracowników bibliotek wobec samorządów

Lokalizacja

Biblioteka