533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów

Opłaty

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2011 p.o. Dyrektora Biblioteki
z dnia 12 stycznia 2011

 

CENNIK 
opłat bibliotecznych w Wypożyczalni dla dorosłychRodzaj opłaty

Opłata

   1. Kara za nieterminowy zwrot (przetrzymanie) wypożyczonych książek
 
      - beletrystyka: 1 miesiąc
      - literatura naukowa i popularnonaukowa: 2 tyg.

 1 zł / pakiet / tydzień (VAT - nie podlega)


   2. Monity (upomnienia)
    
       - koszt upomnienia + kara za przetrzymanie

  3 zł / monit (VAT - nie podlega)


   3. Zniszczenie lub uszkodzenie materiałów bibliotecznych szacowane przez bibliotekarza

Należność szacowana wg aktualnej ceny rynkowej  lub odkupienie tego samego tytułu

  
   4. Kaucja zwrotna za wypożyczenie do 2 egz. dla czytelników spoza powiatu

50 zł (VAT – nie podlega)


   5. Wypożyczenie międzybiblioteczne

Wg cen usług pocztowych lub kurierskich brutto powiększone o podatek VAT w wys. 23%

 


 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2011 p.o. Dyrektora Biblioteki
z dnia 12 stycznia 2011

 

CENNIK 
usług reprograficznych dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej

 
Rodzaj usługi

Cena brutto

 1.Wydruk czarno-biały z Internetu / kopia z księgozbioru  (format A4)
0,30 zł / 1 strona
0,60 zł / obustronnie


 2.Wydruk czarno-biały z Internetu / kopia z księgozbioru (format A3)
0,40 zł / 1 strona
0,80 zł / obustronnie

UWAGI

1)Zamawiający zobowiązani są do stosowania się do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2000,            Nr 80 poz. 904 z późn. zm.), w szczególności do respektowania limitu kopii 20 stron dzieła objętego ochroną praw autorskich.

2)Wykonane ze zbiorów Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej kopie (zdjęcia, skany) nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych.


Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 12 stycznia 2011 r.

 


 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2011 p.o. Dyrektora Biblioteki
z dnia 12 stycznia 2011


CENNIK

opłat bibliotecznych w Wypożyczalni dla dzieci

 
Rodzaj opłaty

Opłata
 
Monity (upomnienia)
        -  koszty

Pierwsze upomnienie: 3 zł

Drugie upomnienie: 6 zł

Trzecie upomnienie: 9 zł

Upomnienie ostateczne: 12 zł

 


 

Radziejów, 7 stycznia 2011 r.

 

Zarządzenie Nr 2/2011
p.o. Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z dn. 7.01.2011 r. w sprawie sprzedaży książek za „grosik” w Wypożyczalni dla dorosłych

Uzyskane ze sprzedaży środki przeznacza się na działalność statutową biblioteki, po uprzednim zarejestrowaniu wpływających kwot na osobnej liście dołączonej do raportu kasowego danego miesiąca.

 

Lokalizacja

Biblioteka