533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów
18.072011

W pierwszym półroczu 2011r. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie zanotowała:

9866 odwiedziny, zarejestrowano 1654 czytelników, wypożyczono na zewnątrz 15.040 egzemplarzy wszystkich zbiorów (książki, audiobooki, czasopisma). Na miejscu udostępniono 7780 zbiorów, zanotowano 697 udostępnień Internetu, udzielono 8486 informacji.

 

 NOWA OFERTA BIBLIOTEKI

 

 ZAPRASZAMY!


Wydarzenia kulturalne i edukacyjne w pierwszym półroczu 2011r.:


(w nawiasach podana liczba uczestników)


1.    Spotkania autorskie – 4 (194)
2.    Konkursy  - 5 (327)
3.    Wieczory słowno-muzyczne  - 5 (330)
4.    Prelekcje i prezentacje – 2 (57)
5.    Głośne czytanie – 19 (493)
6.    Wystawy – 15 (150)
7.    Lekcje biblioteczne  - 21 (426)
8.    Seminaria szkoleniowe – 1 (15)
9.    Publikacje ( wydane) – 1
10.  Wystawki i plakaty – 7
11.   Rozmowy terapeutyczne (filia szpital) – 46 (1276)
12.   Dyskusje nad książką (filia szpital) oraz Dyskusyjny Klub Książki  - 36 (120)
13.   Pogadanki, odczyty – 2 (61)
14.   Spotkania ze stowarzyszeniami w ramach współpracy – 2 (50)

 

 

Łącznie liczba uczestników wydarzeń kulturalnych  - 3499 osób.

Nowości wydawnicze w I półroczu 2011r. zakupiono za kwotę 9.760 zł.

Lokalizacja

Biblioteka