533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów
28.072011

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie w miesiącu czerwcu brała udział

projekcie pt. „Rozegraj Unię”. W projekcie uczestniczyli uczniowie LO Radziejów oraz ZSRCKU Przemystka.

Projekt „Rozegraj Unię – debaty o Prezydencji w bibliotekach publicznych”. Jego celem jest edukacji uczniów, nauczycieli oraz bibliotekarzy na temat Unii Europejskiej i nadchodzącej prezydencji Polski w UE.
Projekt powstał i jest realizowany dzięki współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Pracowni Gier Szkoleniowych.
Na projekt składają się trzy główne działania.
Pierwszym z nich jest przeprowadzenie przez lokalne zespoły (bibliotekarze, nauczyciele i uczniowie) serii gier sprawdzające wiedzę o Unii Europejskiej w szkołach. Uczniowie będą mogli dowiedzieć się więcej na temat mechanizmów rządzących Unią. Dzięki możliwości powtórzenia gry i poprawienia swoich wyników będą mogli przyswoić nową wiedzę.
Dla najlepszych z nich, we współpracy z bibliotekami gminnymi, przeprowadzone zostaną debaty oparte na scenariuszu symulacyjnym. Łącznie planujemy przeprowadzenie sześćdziesięciu symulacji. Realizowane będą w czterech województwach: śląskim, lubelskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim. Za ich prowadzenie będą odpowiadali bibliotekarze, którzy staną się liderami projektu.

Lokalizacja

Biblioteka