533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów
11.102011

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego we współpracy z Środowiskowym Domem Samopomocy w Radziejowie

z dniem 11 października 2011 r. utworzyła punkt biblioteczny dla podopiecznych i opiekunów w/w. placówki.

Lokalizacja

Biblioteka