533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów
14.112011

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie składa serdeczne podziekowanie Panu Zygmuntowi Dmochowskiemu

 - poecie, przez długie lata związanemu z Kujawami, Radziejowem i ziemią radziejowską za przekazaną    w darze książkę pt. " Wspólnota poezji " z zapewnieniem, że ta oraz pozostałe książki Jego autorstwa wzbogacają Ksiegozbiór Regionalny radziejowskiej książnicy.

Lokalizacja

Biblioteka