533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów

Kilkusetletnie napisy i znaki na murach radziejowskiego kościoła parafialnego (Fary).

Na południowej stronie prezbiterium kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radziejowie, znajdują się napisy, cyfry i znaki wyryte na cegłach do wysokości około 3 m. Napisy powstawały w okresie XVI - XIX w. i część z nich upamiętnia zmarłych pochowanych na dawnym przykościelnym cmentarzu.

Zdjęcia wykonane w 2018r.

Lokalizacja

Biblioteka