533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów

Odnalezione fragmenty macew z cmentarza (kirkutu) żydowskiego w Radziejowie.

W 2012r. na jednej z prywatnych posesji w południowej części miasta odnaleziono pięć fragmentów macew. Są to jedyne znane pozostałości radziejowskiego kirkutu, które obecnie znajdują się w Izbie Regionalnej w Radziejowie.
 

Specjalistom udało się przetłumaczyć hebrajskie epitafia na macewach.

 

Pierwsze cztery zdjęcia:

Jest to połowa nagrobka, dlatego w nawiasach podaję sugerowane brakujące słowa:


[studiował] Torę przez całe jego życie
[unikał] złych uczynków i zajmował się dobroczynnością
[zostawił] nas w łzach
[Pan] pocieszy nas
[zmarł] ijar 661 roku według skróconej rachuby

Miesiąc ijar (5)661 odpowiada kwietniowi 1901 r.

 

Ostatnie dwa zdjęcia:

To tylko fragment epitafium i w dodatku trudny do odczytania. Udało się nam odszyfrować jedynie poniższe słowa:

[...] syn Noacha
[...] nie po nim (???)
[...] pierwszego dnia (???)

Lokalizacja

Biblioteka