533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów
01.092010

II Powiatowy Konkurs dla osób niepełnosprawnych „BARWY JESIENI”

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. F. Becińskiego 
w Radziejowie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ogłasza

 

II  Powiatowy Konkurs  dla osób niepełnosprawnych 
„BARWY JESIENI” – sztuka osób niepełnosprawnych

 

 Cele konkursu:
•  propagowanie i promocja twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych,
• poszukiwanie uzdolnionych plastycznie osób niepełnosprawnych,
• aktywizowanie osób niepełnosprawnych oraz stwarzanie warunków do szeroko pojmowanej integracji społecznej poprzez sztukę.
• rozwój osobowości osób niepełnosprawnych poprzez sztukę.

 

W konkursie  mogą wziąć udział wszystkie osoby niepełnosprawne, bez względu na wiek i rodzaj niepełnosprawności, uprawiające amatorsko lub profesjonalnie sztukę.
- założeniem konkursu jest  napisanie pracy literackiej o tematyce jesiennej (poezja, proza)  lub wykonanie pracy plastycznej o tematyce jesiennej.
- w przypadku pracy plastycznej - forma i technika dowolna  ( malowanie, rysowanie,  wyklejanie, wydzieranie, wykorzystanie naturalnych „owoców jesieni”, suszonych kwiatów, liści  itp.)
- na odwrocie każdej pracy należy wpisać  imię, nazwisko,  szkołę 
 ( w przypadku ucznia)  i  nazwisko opiekuna.

 

Termin nadsyłania prac do 15 października 2010 roku.
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.
Dla uczestników przewidujemy NAGRODY! 
Informacja o terminie wręczenia nagród zostanie podana w późniejszym czasie.


Prace należy kierować na adres:
Miejska i Powiatowa  Biblioteka Publiczna w Radziejowie 
ul. Objezdna 33
88-200 Radziejów

Lokalizacja

Biblioteka