533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów
21.092019

Spotkanie z Panią Wandą Szkulmowską

w Żninie podczas „44 Jesieni na Pałukach”.


Wanda Szkulmowska od kilkudziesięciu lat  jest promotorem sztuki i tradycji ludowej naszego regionu. Celem podejmowanych przez nią działań były popularyzacja sztuki ludowej i wsparcie dla twórców, którzy dzięki stworzonemu nowatorskiemu systemowi promocji i mecenatu opartego na stypendiach mogli prezentować  dorobek podczas  regionalnych i indywidualnych wystaw.  Jest autorką wielu artykułów i publikacji poświęconych sztuce ludowej oraz wydawnictwa multimedialnego  „Ziemia rodzinna to Kujawy”. Dla Patrona radziejowskiej Biblioteki osobą szczególną - autorką pierwszej pracy magisterskiej wieńczącej jej  studia polonistyczne, a poświęconej – Franciszkowi Becińskiemu. Także autorką „Wyboru wierszy” poety spod kujawskich strzech oraz opracowania i szkicu o  jego życiu  zawartych  w tym tomiku i wcześniejszych pt. „Liść z polnej gruszy” i „Melodie ziemi”.
Znawczyni folkloru kujawskiego, pałuckiego, dobrzyńskiego   i tucholskiego współtworzyła programy telewizyjne na temat zespołów ludowych „Na swojską nutę”, a organizowane przez nią konkursy łączyły owe  regiony etnograficzne naszego  województwa kujawsko-pomorskiego w jedno!
Urodziła się w Warszawie, po powstaniu warszawskim zamieszkała w Bydgoszczy, gdzie w latach 1956 -1988 pracowała w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego. Jest autorką około stu artykułów i katalogów o sztuce ludowej, indywidualnych twórcach, zespołach folklorystycznych. Pomysłodawczynią i redaktorką większych publikacji, z których najważniejsze to: „Sztuka ludowa Kaszubów”, „Sztuka ludowa Pałuk”. Była  także nauczycielem akademickim w Instytucie Pedagogiki Społecznej dawnej  Wyższej Szkoły Pedagogicznej  w Bydgoszczy. Wanda Szkulmowska mimo, że od wielu lat jest na emeryturze nadal cieszy się wśród etnografów naszego regionu oraz twórców ludowych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych wielkim autorytetem i honorami czego dowodem był  hołd jaki został jej złożony podczas kolejnych obchodów „Jesieni na Pałukach ”obchodzonych po raz 44 w Żninie. Tamże, Pani Wanda Szkulmowska przekazała na ręce   dyrektor radziejowskiej Biblioteki – Danuty  Wielgosz swój jak to określiła „wielki skarb” – 5 zdjęć Franciszka Becińskiego swojego  autorstwa wykonanych w okresie zbierania przez młodą polonistkę materiałów do pracy magisterskiej.  Fotografie uzupełnią kolekcję poświęconą Patronowi radziejowskiej Biblioteki i stanowią ważny dokument ikonograficzny Regionaliów.
Oprac. Danuta Wielgosz

Lokalizacja

Biblioteka