533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów
27.052010

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Kujawach - Konkurs Krasomówczy

Wyniki IX Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie ( IV Powiatowy Konkurs Krasomówczy „ Kujawy słowem malowane” ).


W konkursie wzięło udział  19 uczestników. Po wysłuchaniu wystąpień Jury w składzie :1. Jolanta Misztal  - przewodnicząca

członkowie

Regina Zaleska  - Wojciechowska
Małgorzata Santysiak
Piotr Kwiatkowski
Danuta Wielgosz

postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:W kategorii Szkół Podstawowych:

I miejsce  - Julia Dulęba z Publicznej Szkoły Podstawowej w Radziejowie ( nagroda Burmistrza)

II miejsce – Klaudia Balcerak z Szkoły Podstawowej w Woli Skarbkowej 

Te dwie uczennice w br. będą reprezentowały powiat w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym na Zamku w Golubiu – Dobrzyniu.

III miejsce przyznano Magdalenie Tretyn z Publicznej Szkoły Podstawowej w Radziejowie.

Wyróżnienia za tekst przyznano Annie Kręplewskiej z Publicznej Szkoły Podstawowej w Morzycach oraz Dorocie Siekierskiej z Publicznej Szkoły Podstawowej w Radziejowie.

W kategorii Gimnazjum przyznano:

I miejsce Malwinie Pawłowskiej z Publicznego Gimnazjum w Radziejowie ( nagroda Starosty Powiatu Radziejów) 

II miejsce Aleksandrze Świątczak z Publicznego Gimnazjum z Witowa. Te dwie uczennice będą reprezentowały powiat radziejowski w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym w Golubiu – Dobrzyniu.

Wyróżnienie otrzymała Natalia Spychalska z publicznego Gimnazjum w Radziejowie.

 Organizatorzy Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie, Maria Eznarska – nauczyciel PSP i Barbara Rolirad nauczyciel PG nr 1 w Radziejowie wyrażają podziękowania uczniom za przygotowanie do konkursu a nauczycielom – opiekunom za przygotowanie tekstów oraz opiekę merytoryczną nad uczniami. Dziękujemy Starostwu Radziejowskiemu za cykliczne wsparcie finansowe Konkursu Krasomówczego, Burmistrzowi Miasta za ufundowanie nagród oraz Radzie Rodziców z Publicznego Gimnazjum nr 1. Konkurs jest znakomitą promocją ziemi radziejowskiej. Zachęcamy uczniów i nauczycieli do zainteresowania się nim w przyszłym roku.

Lokalizacja

Biblioteka