533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów
03.072019

SPOTKANIE Z NAUKOWCAMI Z POLSKIEJ AKADEMII NAUK

W radziejowskiej bibliotece odbyło się  spotkanie z pracownikami Zakładu Atlasu Historycznego Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.  


Zakład Atlasu Historycznego od ponad pół wieku pracuje nad rekonstrukcją sieci osadniczej i środowiska geograficznego Polski XVI wieku. Obecnie przygotowywany jest tom dotyczący ówczesnych Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, w ramach którego obiektem zainteresowania badaczy jest także Radziejów i jego okolica. W trakcie prowadzonych badań pracownicy naukowi Zakładu odkrywają niejednokrotnie nieznane dotąd źródła i starają się  stosować nowe metody ich opracowania, dzięki którym publikowane atlasy zawierają nowo odkryte szczegóły historii danego regionu. Także u nas podczas ciekawej dyskusji wyłoniły się interesujące fakty wymagające dalszych badań.


W programie spotkania znalazły się wystąpienia naukowców – historyków i kartografów:


Prof. Bogumił Szady  - „ Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku”,
mgr. Arkadiusz Borek -  „ Radziejów i okolica w źródłach pisanych”,
prof. Marek Słoń – „ Radziejów na dawnych mapach”.

Lokalizacja

Biblioteka