533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów
10.012018

RADZIEJOWSKI KONKURS PLASTYCZNY – „BAJKOWE KUKIEŁKI”

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. F. Becińskiego w Radziejowie

 


ogłasza KONKURS pt. „BAJKOWE KUKIEŁKI”


na wykonanie  kukiełki/pacynki przedstawiającej

dowolną postać bajkowąCelem konkursu jest:


* propagowanie bajek i baśni, 
* przybliżenie i zainteresowanie  literaturą ,
* tworzenie atmosfery do zabawy z utworami literackimi,
* pobudzenie wyobraźni, fantazji i ekspresji plastycznej, 
* radość i satysfakcja z tworzenia dzieła plastycznego.


Założenia Konkursu:


Konkurs adresowany jest do dzieci  w następujących kategoriach wiekowych:


I – dzieci od 4 do 8 lat,
II – dzieci  od 9 do 13 lat


Założeniem Konkursu jest przygotowanie  pracy w postaci  kukiełki lub pacynki.
Musi mieć ona formę przestrzenną i przedstawiać dowolnie wybraną postać bajkową.
Każda praca powinna zawierać metryczkę: tytuł bajki oraz  imię i nazwisko dziecka, które wykonało pracę oraz nazwisko opiekuna.Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora.


Termin nadsyłania prac : prace  należy dostarczyć

do 15 kwietnia 2018 r.


do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

w Radziejowie.


Ogłoszenie wyników nastąpi w Tygodniu Bibliotek (maj),

o dokładnym terminie poinformujemy.

Dla uczestników przewidujemy nagrody i dyplomy!
Wszelkie informacje o konkursie – 54 285 3280

Lokalizacja

Biblioteka